Abonamente corporate

Medicina muncii


Control medical la angajare, control medical periodic (anual), raport medical anual

Consultații incluse


Consultații medici specialiști și teste de laborator

servicii personalizate


Soluții optime pentru a vă răsplăti angajații, prin pachete de sănătate care includ serviciile de medicina muncii cât și servicii complexe de diagnostic

Consiliere

Consilierea angajatorului privind strategia de sănătate și securitate în muncă

discount

Discount suplimentar la terminarea beneficiilor pentru consultații, radiologie și ecografie

discount

Discount suplimentar la terminarea beneficiilor pentru consultații
pentru abonamentul Business Premium

Centrul Medical Fiziomed vă pune la dispoziție soluția optimă de a vă răsplăti angajații pentru efortul și devotamentul lor. Pachetele de sănătate includ serviciile de medicina muncii, cât și o gamă variată de servicii complexe de diagnostic și tratament în clinicile noastre și în cele partenere. În funcție de nevoile de sănătate ale angajaților dvs., dar și în funcție de bugetele pe care doriți să le alocați ca beneficii extra-salariale, puteţi opta pentru una din variantele de Abonamente Corporate:

Business Premium

Cere oferta

Medicina muncii

Control medical la angajare (in conformitate cu HG nr.355/2007 Art.13-17)

Control medical periodic (anual) – conform fiselor din anexa 1 a HG nr.355/2007 efectuat la sediul companiei.

Examen medical la reluarea muncii (in conformitate cu HG nr.355/2007, Art.23-25)

Teste de laborator necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacitatii de munca datorat unor afectiuni cronice sau acute a angajatilor, conform HG nr.355/2007 Art.25)

Examinari de diagnostic necesare pentru stabilirea aptitudinii, gradului de afectare a capacitatii de munca datorat unor afectiuni cronice sau acute a angajatilor conform HG nr.355/2007 Art.25)

Consultatii medici specialisti prevazute in controalele medicale anuale de medicina muncii.

Consilierea angajatorului privind strategia de sănătate si securitate in munca

Comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

La sfarsitul campaniei de control medical periodic (anual sau semestrial, conform pervederilor legislatiei de Medicina Muncii in functie de profilul de activitate al Beneficiarului) se vor intocmi rapoarte catre Beneficiar. Raportarea patologiei depistate se va face numeric, respectand cerinta expresa a legii de pastrare a confidentialitatii informatiilor din dosarele medicale ale angajatilor.

Evidenta primara a bolilor profesionale si a celor legate de profesie consemnate in dosarele medicale ale angajatilor.

Intocmirea raportului de risc maternal de catre medicul de medicina muncii; Protectia persoanelor insarcinate – cerinta legislativa in momentul in care o angajata informeaza in scris angajatorul ca este insarcinata, aceasta trebuie sa efectueze un control medical specific si sa emita doua documente catre companie: o informare si un raport de evaluare privind starea de sanatate a respectivei angajate

Intocmirea raportului medical anual

Participarea la evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala (conform Normelor Generale de Protectie a Muncii cap.V, Art.44, Art.45, alin.1 si 2; Art.46)

Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala dupa boala profesionala, boala legata de profesie, accident de munca sau boala cronica (conform HG nr.355/2007, Art.24, Art.29)

Consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (in conformitate cu HG nr.1425/2006, Art.58 alin.1, si HG nr.355/2007, Art.29) si participarea la aceste comitete.

Securitatea și medicina muncii

DETALII

Protectia Muncii: o necesitate obligatorie prin lege.
In general angajatul sau angajatorul interpreteaza protectia muncii ca o simpla formalitate, rezumandu-se la semnarea unor fise de instruire, fara a lua in calcul importanta acesteia in unele domenii de activitate atat prin folosirea echipamentelor de protectie cat si prin protejarea.

 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor la locul de munca (identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala,precum si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si societate);
 • intocmirea si actualizarea planului anual de prevenire si protectie si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca/post de lucru in parte;
 • intocmirea de instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor societatii,precum si ale fiecarui loc de munca/post de lucru in parte;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;
 • compunerea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M.(efectuarea instructajului introductiv general) si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • efectuarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • tinerea evidentei zonelor cu risc ridicat prevazute in Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca,stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • informarea in scris asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • tinerea evidentei echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si daca este cazul incercarile periodice ale echipamentelor de munca 
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru ale societatii si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu E.I.P.,conform prevederilor H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P.la locul de munca;
 • participarea la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalare, cercetare, declarare si raportare a bolilor profesionale;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul S.S.M.;

SERVICII SU

Servicii de Situatii de Urgenta (PSI – PC)

Pe linie de Situatii de Urgenta, va oferim consultanta precum si mijloacele de stingere a incendiilor, intocmirea fisei obiectivului si indeplinirea obligatiilor ce va revin conform Legii 307/2006, art.16 

Te ajutam sa identifici riscurile afacerii tale care sunt legate de Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila.

Iti oferim, la preturi avantajoase:

 • stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate:decizii,dispozitii,hotarari si altele asemenea,prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea,aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
 • organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca; - planificare, executarea controalelor periodice, in scopul depistarii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • planificarea interventiei salariatilor si a fortelor specializate,in caz de incendiu;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire,stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea programului de instruire-testare 

Beneficiezi de medicină generală ori de câte ori este nevoie!

Medicina de familie - inclus 

Consultații de specialitate: 4 consultații pe an, la alegere

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Cardiologie intervențională
 • Chirurgie generală
 • Chirurgie plastică
 • Chirurgie vasculară
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie și traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală
 • Reumatologie
 • Urologie
 • Nutriţie și dietetică
 • Psihologie/psihoterapie
 • Stomatologie generală


Analize Medicale incluse

 • Hemoleucograma completă
 • VSH
 • Colesterol seric total
 • Creatinină serică
 • Calciu total seric
 • Trigliceride
 • Glicemie
 • TGO
 • TGP
 • Uree serică
 • Examen complet urină
 • Test Papanicolau /Examen PSA
 • EKG
 • Ecografie 
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (2 /an)

La terminarea beneficiilor incluse ai discount suplimentar la:

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Cardiologie interventionala
 • Chirurgie generala
 • Chirurgie plastica
 • Chirurgie vasculara
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie și traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală
 • Reumatologie
 • Urologie
 • Nutriţie și dietetică
 • Stomatologie generală
 • Psihologie/psihoterapie
 • Ecografie mamara, tiroidă, prostată, scrotală, renală, părți moi, endo-vaginală, eco șold, abdomen superior, Mamografie, Osteodensitometrie
 • CT
 • RMN
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 10 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 15 %
 • 10%

 • 20 %

 • 10%
 • 10%

Dermatologie

 • Proceduri chirurgie dermatologică (patologie), Lampa wood, Dermatoscopie
 • 10 %

Uro-ginecologie

 • Colposcopie, Urografie
 • 10 %

Gastroenterologie

 • Endoscopie digestivă superioară, Colonoscopie
 • 10 %

Cardiologie

 • EKG
 • Test de efort
 • Monitorizare Holter
 • Ecocardiografie Doppler
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

ORL

 • Audiometrie tonală/vocală,
 • Endoscopie ORL
 • Fibroscopie ORL
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

Oftalmologie

 • Tomografia în coerența optică (OCT)
 • Ecografie oculară
 • Fotografia retinei (fund de ochi)
 • Tonometrie non contact pentru diagnosticul precoce al glaucomului
 • Camp vizual computerizat
 • Examen ortoptic la sinoptofor
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

 • 10 %
 • 10 %

Pneumologie

 • Spirometrie
 • 20 %

Recuperare medicală, Reumatologie

 • Kinetoterapie (adulți și copii)
 • Fizioterapie (adulți și copii)
 • 20 %
 • 20 %

Analize medicale

 • Hematologie
 • Biochimie
 • Imunologie
 • Markeri tumorali
 • Microbiologie
 • Hormoni
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

Business Plus

Cere oferta

Medicina muncii

DETALII

Control medical la angajare (in conformitate cu HG nr.355/2007 Art.13-17)

Control medical periodic (anual) – conform fiselor din anexa 1 a HG nr.355/2007 efectuat la sediul companiei.

Examen medical la reluarea muncii (in conformitate cu HG nr.355/2007, Art.23-25)

Teste de laborator necesare stabilirii aptitudinii, gradului de afectare a capacitatii de munca datorat unor afectiuni cronice sau acute a angajatilor, conform HG nr.355/2007 Art.25)

Examinari de diagnostic necesare pentru stabilirea aptitudinii, gradului de afectare a capacitatii de munca datorat unor afectiuni cronice sau acute a angajatilor conform HG nr.355/2007 Art.25)

Consultatii medici specialisti prevazute in controalele medicale anuale de medicina muncii.

Consilierea angajatorului privind strategia de sănătate si securitate in munca

Comunicarea riscului profesional către toţi factorii implicaţi în procesul muncii.

La sfarsitul campaniei de control medical periodic (anual sau semestrial, conform pervederilor legislatiei de Medicina Muncii in functie de profilul de activitate al Beneficiarului) se vor intocmi rapoarte catre Beneficiar. Raportarea patologiei depistate se va face numeric, respectand cerinta expresa a legii de pastrare a confidentialitatii informatiilor din dosarele medicale ale angajatilor.

Evidenta primara a bolilor profesionale si a celor legate de profesie consemnate in dosarele medicale ale angajatilor.

Intocmirea raportului de risc maternal de catre medicul de medicina muncii; Protectia persoanelor insarcinate – cerinta legislativa in momentul in care o angajata informeaza in scris angajatorul ca este insarcinata, aceasta trebuie sa efectueze un control medical specific si sa emita doua documente catre companie: o informare si un raport de evaluare privind starea de sanatate a respectivei angajate

Intocmirea raportului medical anual

Participarea la evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala (conform Normelor Generale de Protectie a Muncii cap.V, Art.44, Art.45, alin.1 si 2; Art.46)

Indrumarea activitatii de reabilitare profesionala dupa boala profesionala, boala legata de profesie, accident de munca sau boala cronica (conform HG nr.355/2007, Art.24, Art.29)

Consilierea angajatorului privind fundamentarea strategiei de securitate si sanatate la locul de munca in cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (in conformitate cu HG nr.1425/2006, Art.58 alin.1, si HG nr.355/2007, Art.29) si participarea la aceste comitete.

Securitatea și medicina muncii

DETALII

Protectia Muncii: o necesitate obligatorie prin lege.
In general angajatul sau angajatorul interpreteaza protectia muncii ca o simpla formalitate, rezumandu-se la semnarea unor fise de instruire, fara a lua in calcul importanta acesteia in unele domenii de activitate atat prin folosirea echipamentelor de protectie cat si prin protejarea.

 • evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor la locul de munca (identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala,precum si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si societate);
 • intocmirea si actualizarea planului anual de prevenire si protectie si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca/post de lucru in parte;
 • intocmirea de instructiunilor proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor societatii,precum si ale fiecarui loc de munca/post de lucru in parte;
 • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in munca stabilite prin fisa postului;
 • intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;
 • compunerea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M.(efectuarea instructajului introductiv general) si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
 • efectuarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;
 • tinerea evidentei zonelor cu risc ridicat prevazute in Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006;
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca,stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor H.G.971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 • informarea in scris asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
 • tinerea evidentei echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si daca este cazul incercarile periodice ale echipamentelor de munca 
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie pentru posturile de lucru ale societatii si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu E.I.P.,conform prevederilor H.G.nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a E.I.P.la locul de munca;
 • participarea la comunicarea si cercetarea evenimentelor, inregistrarea si tinerea evidentei accidentelor de munca si a incidentelor periculoase, semnalare, cercetare, declarare si raportare a bolilor profesionale;
 • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
 • urmarirea actualizarii planului de avertizare si a planului de evacuare;
 • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul S.S.M.;

SERVICII SU

Servicii de Situatii de Urgenta (PSI – PC)

Pe linie de Situatii de Urgenta, va oferim consultanta precum si mijloacele de stingere a incendiilor, intocmirea fisei obiectivului si indeplinirea obligatiilor ce va revin conform Legii 307/2006, art.16 

Te ajutam sa identifici riscurile afacerii tale care sunt legate de Prevenirea si Stingerea Incendiilor si Protectie Civila.

Iti oferim, la preturi avantajoase:

 • stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate:decizii,dispozitii,hotarari si altele asemenea,prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
 • elaborarea,aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;
 • organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca; - planificare, executarea controalelor periodice, in scopul depistarii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;
 • planificarea interventiei salariatilor si a fortelor specializate,in caz de incendiu;
 • elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire,stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;
 • elaborarea programului de instruire-testare 

Beneficiezi de medicină generală ori de cate ori este nevoie!

Medicina de familie - inclus 

Consultații de specialitate: 2 consultații pe an, la alegere

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Cardiologie intervențională
 • Chirurgie generală
 • Chirurgie plastică
 • Chirurgie vasculară
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie și traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală
 • Reumatologie
 • Urologie
 • Nutriţie și dietetică
 • Psihologie/psihoterapie
 • Stomatologie generală

Analize Medicale incluse

 • Hemoleucograma completă
 • VSH
 • Colesterol seric total
 • Creatinină serică
 • Calciu total seric
 • Trigliceride
 • Glicemie
 • TGO
 • TGP
 • Uree serică
 • Examen complet urină
 • Test Papanicolau /Examen PSA
 • EKG
 • Ecografie abdomen total
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)

La terminarea beneficiilor incluse ai discount suplimentar la:

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Cardiologie intervențională
 • Chirurgie generală
 • Chirurgie plastică
 • Chirurgie vasculară
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie și traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală
 • Reumatologie
 • Urologie
 • Nutriţie si dietetica
 • Stomatologie generală
 • Psihologie/psihoterapie
 • Ecografie mamară, Tiroidă, prostată, scrotală, renală, părți moi, endo-vaginală, eco șold, abd superior Mamografie, Osteodensitometrie
 • RMN
 • CT
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 15 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 15 %
 • 15 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 15 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 10 %
 • 15 %
 • 10 %


 • 10 %
 • 10 %

Dermatologie

 • Proceduri chirurgie dermatologică (patologie), Lampa wood, Dermatoscopie
 • 10 %

Uro-ginecologie

 • Colposcopie, Urografie
 • 10 %

Gastroenterologie

 • Endoscopie digestivă superioară, Colonoscopie
 • 10 %

Cardiologie

 • EKG
 • Test de efort
 • Monitorizare Holter
 • Ecocardiografie Doppler
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

ORL

 • Audiometrie tonală/vocală,
 • Endoscopie ORL
 • Fibroscopie ORL
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

Oftalmologie

 • Tomografia în coerența optică (OCT)
 • Ecografie oculară
 • Fotografia retinei (fund de ochi)
 • Tonometrie non contact pentru diagnosticul precoce al glaucomului
 • Camp vizual computerizat
 • Examen ortoptic la sinoptofor
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

 • 10 %
 • 10 %

Pneumologie

 • Spirometrie
 • 10 %

Recuperare medicală, Reumatologie

 • Kinetoterapie (adulți și copii)
 • Fizioterapie (adulți și copii)
 • 10 %
 • 10 %

Analize medicale

 • Hematologie
 • Biochimie
 • Imunologie
 • Markeri tumorali
 • Microbiologie
 • Hormoni
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

Adult Plus

Cere oferta

Beneficiezi de medicină generală ori de cate ori este nevoie!

Consultații de specialitate: 2 consultatii pe an la alegere

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie generală
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie si traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală, reumatologie
 • Psihiatrie
 • Urologie
 • Nutriţie
 • Psihologie/psihoterapie
 • Stomatologie
 • Hemoleucograma completă
 • VSH
 • Colesterol seric total
 • Creatinină serica
 • Calciu total seric
 • Trigliceride
 • Glicemie
 • TGO
 • TGP
 • Uree serică
 • Examen completa urină
 • Test Papanicolau /Examen PSA
 • EKG
 • Ecografie abdomen total
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)

La terminarea beneficiilor incluse ai discount suplimentar la:

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie generală
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie si traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală, reumatologie
 • Psihiatrie
 • Urologie
 • Nutriţie
 • Psihologie/psihoterapie
 • Radiologie
 • Ecografie mamara, ti
 • Tiroida, prostata, scrotala, renala, parti moi, endo-vaginala, eco sold, abd superior Mamografie, Osteodensitometrie
 • RMN
 • CT
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

 • 10 %
 • 10 %

Dermatologie

 • Proceduri chirurgie dermatologică (patologie), Lampa wood, Dermatoscopie
 • 10 %

Uro-ginecologie

 • Colposcopie, Urografie
 • 10 %

Gastroenterologie

 • Endoscopie digestivă superioară, Colonoscopie
 • 10 %

Cardiologie

 • EKG
 • Test de efort
 • Monitorizare Holter
 • Ecocardiografie Doppler
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

ORL

 • Audiometrie tonală/vocală,
 • Endoscopie ORL
 • Fibroscopie ORL
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

Oftalmologie

 • Tomografia in coerenta optica (OCT)
 • Ecografie oculara
 • Fotografia retinei (fund de ochi)
 • Tonometrie non contact pentru diagnosticul precoce al glaucomului
 • Camp vizual computerizat
 • Examen ortoptic la sinoptofor
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

 • 10 %
 • 10 %

Pneumologie

 • Spirometrie
 • 10 %

Recuperare medicală, Reumatologie

 • Kinetoterapie (adulti si copii)
 • Fizioterapie (adulti si copii)
 • 10 %
 • 10 %

Analize medicale

 • Hematologie
 • Biochimie
 • Imunologie
 • Markeri tumorali
 • Microbiologie
 • Hormoni
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %
 • 10 %

Adult Premium

Cere oferta

Beneficiezi de medicină generală ori de cate ori ai nevoie!

Consultații de specialitate: 4 consultatii pe an la alegere

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie generală
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie si traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală, reumatologie
 • Psihiatrie
 • Urologie
 • Nutriţie
 • Psihologie/psihoterapie
 • Stomatologie
 • Hemoleucograma completă
 • VSH
 • Colesterol seric total
 • Creatinină serica
 • Calciu total seric
 • Trigliceride
 • Glicemie
 • TGO
 • TGP
 • Uree serică
 • Examen completa urină
 • Test Papanicolau /Examen PSA
 • EKG
 • Ecografie abdomen total
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (1 data /an)
 • gratuit (2 data /an)

La terminarea beneficiilor incluse ai discount suplimentar la:

 • Alergologie
 • Cardiologie
 • Chirurgie generală
 • Dermatologie
 • Diabet şi boli metabolice
 • Endocrinologie
 • Gastroenterologie
 • Medicină internă
 • Neurologie
 • Obstetrică – ginecologie
 • Oftalmologie
 • ORL
 • Ortopedie si traumatologie
 • Pediatrie
 • Pneumologie
 • Recuperare medicală, reumatologie
 • Psihiatrie
 • Urologie
 • Nutriţie
 • Psihologie/psihoterapie
 • Radiologie
 • Ecografie mamara,
 • tiroida, prostata, scrotala, renala, parti moi, endo-vaginala, eco sold, abd superior Mamografie, Osteodensitometrie
 • CT
 • RMN
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 10 %
 • 20 %

 • 10 %
 • 10 %

Dermatologie

 • Proceduri chirurgie dermatologică (patologie), Lampa wood, Dermatoscopie
 • 20 %

Uro-ginecologie

 • Colposcopie, Urografie
 • 20 %

Gastroenterologie

 • Endoscopie digestivă superioară, Colonoscopie
 • 20 %

Cardiologie

 • EKG
 • Test de efort
 • Monitorizare Holter
 • Ecocardiografie Doppler
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

ORL

 • Audiometrie tonală/vocală,
 • Endoscopie ORL
 • Fibroscopie ORL
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

Oftalmologie

 • Tomografia in coerenta optica (OCT)
 • Ecografie oculara
 • Fotografia retinei (fund de ochi)
 • Tonometrie non contact pentru diagnosticul precoce al glaucomului
 • Camp vizual computerizat
 • Examen ortoptic la sinoptofor
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

 • 20 %
 • 20 %

Pneumologie

 • Spirometrie
 • 30 %

Recuperare medicală, Reumatologie

 • Kinetoterapie (adulti si copii)
 • Fizioterapie (adulti si copii)
 • 20 %
 • 20 %

Analize medicale

 • Hematologie
 • Biochimie
 • Imunologie
 • Markeri tumorali
 • Microbiologie
 • Hormoni
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %
 • 20 %

Abonament Junior Plus

Cere oferta


Consultații și controale

 • 12 consultatii de Neonatologie/ Pediatrie generală
 • 30% discount - consultie Alergologie și imunologie clinică pediatrică
 • 30% discount - gastroenterologie pediatrică
 • 30% discount - neurologie pediatrică
 • 30% discount - psihiatrie pediatrică
 • 30% discount - cardiologie pediatrică
 • 30% discount - nefrologie pediatrică
 • 30% discount - ortopedie și traumatologie pediatrică
 • 30% discount - reumatologie
 • 30% discount - evaluare Recuperare medicală
 • Un set de bază de analize de sânge, o dată pe an, fără trimitere de la medic.
 • 10% discount – pentru restul analizelor medicale

Investigații, Radiologie, Imagistică*

 • discount 20% - EKG simplu
 • discount 10%  - ecografie pediatrică
 • discount 10% - ecografie doppler (include și consultație)
 • discount 10% - computer Tomograf
 • discount 10% - RMN
 • discount 10% - Radiografie RX
 • discount 10% - Investigații radiologice complexe (Urografie)
 • discount 30% - teste alergice
 • discount 30%  - recuperare medicală - Kinetoterapie Vojta

Alte servicii medicale

 • Manopera pentru vaccinări, tratamente injectabile și pansamente - Inclus 
 • Eliberare avize necesare pentru grădinița, școală - Inclus
 • discount 10% - vaccinuri polivalente opționale
 • discount 10% - alte analize de laborator - în afara celor incluse
 • discount 10% - Aparate ortodonție - In parteneriat cu Cabinetul de stomatologie

Beneficii părinți

 • Curs de alimentație complementară - Inclus 
 • discount 10% - consiliere psihologică – părinți
 • discount 10% - la semninariile de parenting: "Cum să fii un bun părinte"

Abonament Junior Premium

Cere oferta

Consultații și controale

 • Nelimitat consultatii de Neonatologie/ Pediatrie generală
 • 50% discount - consultie Alergologie și imunologie clinică pediatrică
 • 50% discount - gastroenterologie pediatrică
 • 50% discount - neurologie pediatrică
 • 50% discount - psihiatrie pediatrică
 • 30% discount - cardiologie pediatrică
 • 30% discount - nefrologie pediatrică
 • 30% discount - ortopedie și traumatologie pediatrică
 • 50% discount - reumatologie
 • 50% discount - evaluare Recuperare medicală
 • Un set de bază de analize de sânge, o dată pe an, fără trimitere de la medic

Investigații, Radiologie, Imagistică*

 • discount 30% - EKG simplu
 • Gratuit la recomandarea medicului Aramis  - ecografie pediatrică
 • discount 10% - ecografie doppler (include și consultație)
 • discount 20% - computer Tomograf
 • discount 10% - RMN
 • discount 20% - Radiografie RX
 • discount 20% - Investigații radiologice complexe (Urografie)
 • discount 50% - teste alergice
 • discount 50%  - recuperare medicală - Kinetoterapie Vojta

Alte servicii medicale

 • Manopera pentru vaccinări, tratamente injectabile și pansamente - Inclus
 • Eliberare avize necesare pentru grădinița, școală - Inclus
 • discount 10% - vaccinuri polivalente opționale
 • discount 10% - alte analize de laborator - în afara celor incluse
 • discount 10% - Aparate ortodonție - In parteneriat cu Cabinetul de stomatologie

Beneficii părinți

 • Curs de alimentație complementară - Inclus
 • discount 20% - consiliere psihologică – părinți
 • discount 20% - la semninariile de parenting: "Cum să fii un bun părinte"