Program: L-V 8:00 - 20:00 S 9:00-14:00

Dr. Andreea Hrițuc

Endocrinologie

Andreea Hrituc - Medic Specialist Endocrinolog

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada: Ianuarie 2016 → decembrie 2019

Calificarea/diploma obţinută: Diplomă medic specialist endocrinolog

Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite:

  • Medic rezident în specialitatea endocrinologie; responsabilitati: examinarea bolnavului, prescrierea explorărilor paraclinice și a tratamentului

Numele și tipul instituției de învățământ: Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-Napoca – secția Endocrinologie

Perioada: 2009 → 2015

Calificarea / diploma obţinută: Medic – diplomă de licență nr 0013710

Disciplinele principale studiate: Medicină Generală

Numele și tipul instituției de învățământ: Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj-Napoca

Perioada: 2007 → 2009

Calificarea / diploma obţinută: Diplomă bacalaureat

Disciplinele principale studiate: Profil Real. Specializarea Științele naturii.

Numele și tipul instituției de învățământ: Colegiul Național de Informatică “Spiru Haret”, Suceava

Perioada: 2005 → 2007

Calificarea / diploma obţinută: Diplomă 10 clase 

Disciplinele principale studiate: Matematică informatică, bilingv română-engleză

Numele și tipul instituției de învățământ: Colegiul Național “Petru Rareș”, Suceava

 COMPETENțE PERSONALE:

  • Competenţe dobândite la locul de muncă: Ultrasonografia glandelor tiroidă și paratiroide (modul B, Doppler, elastografie)
  • Competenţe şi abilităţi sociale: capacitate de comunicare dobândită în cursul formării în specialitate și practicii clinice, simţ de răspundere în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate
  • Competențe informatice: capacitate optimă de utilizare a PC (Word, Power Point, Excel, Internet)
  • Alte competențe: solist vocal
  • Permis de conducere: categoria B

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Perfecţionare postuniversitară (cursuri


 postuniversitare)

  • Cursul "Aplicații ale ultrasonografiei în patologia tiroidiană și paratiroidiană-update", UMF "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, 6-8 februarie 2019


Participări la congrese, conferinţe, simpozioane, alte manifestări


 ştiinţifice:

  • Conferința de Endocrinologie Romano-Poloneză, a III-a ediție - Boli rare și epidemiologii silențioase: cele doua fațete ale endocrinologiei, 19-21 Septembrie 2019, Cluj-Napoca.
  • Al XXV-lea Congres Naţional de Endocrinologie, 21-24 iunie, Cluj-Napoca.

Afilieri:

  • 2019 → prezent: membră a Societății Române de Endocrinologie